فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه قرآن (نقد دیدگاه شهید صدر)
54 بازدید
محل نشر: نامه تاریخ پژوهان » تابستان 1385 - شماره 6 (24 صفحه - از 113 تا 136)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی