تبیین شناسی تحلیل های عاشورا
53 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » زمستان 1381 - شماره 33 (28 صفحه - از 109 تا 136)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله‏ی حاضر نگاه و رویکردی بیرونی (معرفت درجه‏ی دوّم) بر پدیده‏ی تاریخی عاشورا دارد. ابتدا مقدمه‏ای کوتاه در بیان مفهوم تبیین تاریخی و انواع آن (قانونمند، عقلانی و روایی) ذکر می‏شود و در ادامه به پیشینه‏ی تبیین تاریخی پدیده عاشورا نظر دارد و با گزینش متونی تحلیلی در حوزه‏ی تاریخ‏نگاریِ پدیده‏ی عاشورا، آنها را از لحاظ تبیین‏های قانونمند، عقلانی و روایی مورد ارزیابی وبررسی قرار داده، به شواهد و مصادیقی از انواع تبیین‏های به کار رفته در آنها اشاره می‏کند و در پایان به ضرورت توجه جدی مورّخان فعلی به کاربرد تبیین‏های تاریخی در تحلیل پدیده‏های تاریخی خصوصا تاریخ عاشورا تأکید دارد. واژه‏های کلیدی: تبیین تاریخی، تبیین قانونمند، تبیین عقلانی، تبیین روایی، متون تاریخی، روش ترکیبی، روش تحلیلی و پدیده‏ی عاشورا.